Rolschaatsvereniging S.E.O. verwerkt persoonsgegevens van zowel leden als vrijwilligers. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en vinden het belangrijk om te laten zien op welke manier we dat doen.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rolschaatsvereniging S.E.O. Wil je meer weten? Download dan ons Gegevensbeschermingsbeleid.


Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van Rolschaatsvereniging S.E.O. is de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens vindt u hier op onze website.

Waarvoor verwerkt Rolschaatsvereniging S.E.O. persoonsgegevens?
Als iemand lid wilt worden van onze vereniging of als u als vrijwilligers wilt helpen dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we zorgen voor een goede ledenadministratie. Ook gebruiken we de persoonsgegevens om contact te onderhouden met leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers. Voor vrijwilligers die in direct contact staan tot onze (minderjarige) leden hebben we persoonsgegevens nodig voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Tijdens de trainingen en clubactiviteiten is het van belang dat we ten alle tijden toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze leden; voor vrijwilligers geldt dit alleen tijdens clubactiviteiten.

Van clubactiviteiten plaatsen wij foto’s op onze website. Deze foto’s dienen ter informatie en ter promotie van onze vereniging. Met het inschrijven als lid of vrijwilliger, verleent u Rolschaatsvereniging S.E.O. toestemming om foto’s te maken en op de website te plaatsen. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen via het contactformulier of het bij u bekende e-mailadres. Wij zorgen er vervolgens voor dat er van u of van het betreffende lid of de vrijwilligers geen foto’s op de website geplaatst worden. Ook als u een specifieke foto verwijderd wilt hebben van onze website kunt u dit via het contactformulier aan ons doorgeven. Wij verwijderen dan de betreffende foto.

Verwerkt Rolschaatsvereniging S.E.O. ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Rolschaatsvereniging S.E.O. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Rolschaatsvereniging S.E.O. met mijn persoonsgegevens om?
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en we bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Enkel bestuursleden en trainsters hebben toegang tot de database met gegevens van leden en vrijwilligers. De namen van bestuursleden en trainsters zijn te vinden op de website van de vereniging.

De voor- en achternaam van leden, het adres waar zij wonen, de geboortedatum en de telefoonnummers worden op papier afgedrukt. Deze gegevens zijn tijdens de training en verenigingsactiviteiten in geval van calamiteiten te gebruiken. Deze gegevens worden bewaard in en vergrendelde kast die alleen toegankelijk is voor bestuursleden en trainsters.

Uitwisselen van gegevens.
Rolschaatsvereniging S.E.O. deelt onder geen enkel beding persoonsgegevens van leden dan wel van vrijwilligers met andere organisaties.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden bewaard, omdat deze benodigd zijn voor het benaderen van oud-leden en oud-vrijwilligers voor toekomstige activiteiten. Een ieder kan op elk moment verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Rolschaatsvereniging S.E.O. kun je contact opnemen met het bestuur via het contactformulier of het bij u bekende e-mailadres.

Wijzigingen Gegevensbeschermingsbeleid.
Rolschaatsvereniging S.E.O. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het gegevensbeschermingsbeleid. Wij raden daarom een ieder aan om het gegevensbeschermingsbeleid jaarlijks te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De laatste versie van het Gegevensbeschermingsbeleid is op deze website te downloaden.

Disclaimer
De inhoud van www.seoweb.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Rolschaatsvereniging S.E.O. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, versterkt Rolschaatsvereniging S.E.O. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig, of actueel is.

Cookies
Rolschaatsvereniging S.E.O. is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Rolschaatsvereniging S.E.O. maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan het individu te koppelen.